סדרה R

מיני מעמיס מפרקי המונע מן המסגרת האחורית של המעמיס AVANT

אפשרויות אביזרי קצה

מידות

אזור תעשייה גזר

משרד: 08-6760066

נייד: 054-2225111

© 2014 ויינגולד נגררים וציוד חקלאי 
Proudly created with 
Wix.com